Städning och sophantering

Trappstädning.

Det är Riksbyggen som städar trappuppgångarna.
Städning sker varje vecka, onsdag-torsdag
För att underlätta städningen, vänligen plocka bort dörrmattor och annat som kan vara i vägen.

 

Sophantering

  • Hushållsavfall ska slängas väl förpackade i molok-behållarna (de stora). Matavfall slängs i de bruna papperspåsarna (finns fler i tvättstugorna) och därefter i molok-behållarna (de små). Sopnedkasten är numera stängda.
  • Tidningar och papper kan lämnas i avsedda kärl i de små "sophusen" eller på återvinningsstation. (Se nedan). Du kan naturligtvis inte ställa avfall eller återvinningsmaterial bredvid de utplacerade kärlen.
  • Förpackningar av mjuk/hårdplast, metall, glas och papper/kartong lämnar du på någon av kommunens återvinningsstationer. Den närmaste ligger på Monarkvägen bakom OKQ8 macken vid Hajen. Läs mer om hur du sorterar på FTI.
  • Grovsopor och annat skrymmande avfall transporterar du till kommunens återvinningscentral på Getterön. Visa på karta. Se sorteringsanvisningar.

Det är viktigt att källsorteringen fungerar i föreningen annars riskerar vi att våra kostnader för renhållning ökar dramatiskt. Föreningens kostnader är också dina kostnader!

Om du inte har möjlighet att själv lämna grovsopor på återvinningscentralen kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen. Vår förening saknar särskilt utrymme för grovsopor och möjlighet att regelbundet lämna grovsopor i en container. Du har dock möjlighet att på egen bekostnad hyra en sopcontainer av till exempel Sita, Mantum eller Ragn-sells. Du stämmer av med föreningens ordförande var du ska ställa containern och när.

Extra information