Namnskyltar, post & tidningar

Allmänt

Namnskyltar finns på följande ställen:

  • Entrétavla
  • Postfack
  • Tidningsklämma

Entretavla

Entrétavlan sitter inne i entrén. På entrétavlan finns uppgift om våning och namn. Entrétavlan är kombinerad med en anslagstavla där det finns en del information om föreningen.

Fastighetsboxar för post

Fastighetsboxar finns i entréerna och här levereras post från bland annat Posten. Se information från PTS. På fastighetsboxarna finns det nya nationella lägenhetsnumret. Har man av ålder eller funktionshinder svårt att hämta posten kan man få en brevlåda utanför sin lägenhetsdörr

Tidningsklämma

Det finns en tidningsklämma vid lägenhetsdörren där tidningsbudet lägger morgontidningen.

 

Brevlåda vid ytterdörren

Den som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta posten i fastighetsboxen ska få posten vid dörren om han eller hon så önskar. Posten, som är den operatör som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst, avgör inom ramen för de allmänna råden vem som på grund av funktionshinder, ålder eller annat har rätt till utdelning vid dörren. I tveksamma fall kan intyg krävas av den boende vilket dock inte behövs för att styrka hög ålder.

Skyltning

Riksbyggen ser till att namnskyltarna hålls aktuella. Om du i samband med inflyttning inte meddelar Riksbyggen något annat så kommer bostadsrättshavarens efternamn finnas med. Maka/make/sambo som inte är delägare måste meddela önskat namn till Riksbyggen innan inflyttningen.

 

 

Extra information