Trivsel och säkerhet

 • Skriv ut

 • Självklart tänker vi på våra grannar så vi inte stör dem.
 • Efter kl 23:00 får inga störande ljud förekomma.
 • Mattor och dylikt får inte skakas från balkong eller fönster.
 • Föremål som stör trappstädningen eller hindrar framkomligheten får inte finnas i trappuppgångarna.
 • Hundar och katter får inte springa lösa på området. Plocka upp efter era djur!
 • Bilparkering på gården är förbjudet.
 • Håll källardörrar och entrédörrar stängda, även fönstren i trappuppgångarna ska vara stängda vintertid.
 • Paraboler eller TV-antenner får inte sättas upp på ytterväggarna.
 • Kör försiktigt inne på gårdarna då det vistas många småbarn och sikten är begränsad. Undvik i största mån att köra in i onödan.
 • En bil på gården kan ställa till stora problem för utryckningsfordon.