Ekonomisk förvaltning

 

 

 

 

Riksbyggen sköter Lavettens ekonomiska förvaltning sedan 2016-07-01.
Riksbyggen administrerar samtliga ekonomiska löpande poster och säkerställer en god löpande ekonomisk sed och ordning. Riksbyggen redovisar löpande Lavettens ekonomi. Årligen rapporteras till styrelse och föreningens medlemmar via Årsredovisningen.

Den långsiktiga underhållsplanen uppdateras och synkroniseras löpande med den ekonomiska planen. På så sätt skapar vi en trygg och bra boendemiljö och en ekonomiskt stabil förening för framtiden.

 

Extra information