Parkeringsövervakning

Föreningen har avtal med Securitas för övervakning av parkeringar och innergård. Detta för att hålla gården fri från bilar och öka möjligheten för våra besökare att hitta en plats att parkera på.

 

Övervakningen syftar till att god ordning skall råda på parkeringsplatserna så att inga fordon står uppställda i strid med gällande parkeringsbestämmelser.

För fordon som står uppställda i strid med gällande parkeringsbestämmelser och som påträffas av Securitas parkringvakter utfärdas en kontrollavgift vid varje tillfälle motsvarande Varbergs Kommuns taxor Securitas svarar för juridisk uppföljning av utfärdade kontrollavgifter.

Extra information