Samlingslokal

Samlingslokalen är öppen igen. Mer information hittar du här

Parkeringsövervakning

Föreningen har avtal med Securitas för övervakning av parkeringar och innergård. Detta för att hålla gården fri från bilar och öka möjligheten för våra besökare att hitta en plats att parkera på.

 

Övervakningen syftar till att god ordning skall råda på parkeringsplatserna så att inga fordon står uppställda i strid med gällande parkeringsbestämmelser.

För fordon som står uppställda i strid med gällande parkeringsbestämmelser och som påträffas av Securitas parkringvakter utfärdas en kontrollavgift vid varje tillfälle motsvarande Varbergs Kommuns taxor Securitas svarar för juridisk uppföljning av utfärdade kontrollavgifter.

OVK & Radon

Arbetet med obligatorisk ventilationkontroll (OVK) är färdigt och alla lägenheter är godkända.

Arbetet med radonsanering är klart. Samtliga lägenheter har nu radonvärden under gällande gränsvärde.

Under hösten 2016 pågår ett stort arbete med att sanera asbest från rörledningar i korridorer och förråd i källarna. Klart och återisolerat i början på december. 

Viktigt att tänka på:
- Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkten till ventilationen, endast kolfilterfläktar är godkända. 
- Det är inte tillåtet att koppla på någon slags fläkt i ventilationen, tex i badrum. 

- Vissa lägeheter har fått nya ventilationskanaler. Dessa får inte stängas eller sättas igen.

 

Information från Socialstyrelsens Hemsida om Radon. http://www.socialstyrelsen.se

Radon i inomhusluft
"Enligt miljöbalken ansvarar fastighetsägaren för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Radon inomhus är ett exempel på en sådan hälsoskyddsfråga som kan innebära en olägenhet för människors hälsa."

Mer info hittar ni på (sökord OVK, Självdrag, Radon)
http://www.markomiljo.se
http://www.boverket.se
http://www.socialstyrelsen.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radon

Lediga garage- och parkeringsplatser

Vid behov av parkering/garage kontakta Riksbyggen på 0771-860860

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Gästparkeringar

Gästparkeringar hittar du:

  • Utmed Tallvägen, finns även 1st handikapparkering 24h
  • Utmed Granvägen. 3h 9-18 vardagar & 9-14 lördagar - P-skiva.
  • Vid de nya garagen 12h, P-skiva (Bakom spolplattan)


Önskar du hyra parkeringsplats, garage eller MC/moped-förråd, klicka här

 

Fler artiklar...

  1. Internet, TV och telefoni

Extra information