Ordförande

Ordförande delegerar så mycket som möjligt och fungerar mer som en Coach till de övriga ledamöterna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Ansvarar för att:

  • Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma
  • Se till att det förs protokoll på sammanträde
  • Ytterst ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut blir verkställda
  • Se till att föreningen är försäkrad
  • Se till att attestregler upprättas och efterföljs
Filtrera
Visa # 
Namn Befattning Telefon Ort Status Land
Roland Olsson Ordförande

Extra information