Trivsel och säkerhet

  • Självklart tänker vi på våra grannar så vi inte stör dem.
  • Efter kl 23:00 får inga störande ljud förekomma.
  • Mattor och dylikt får inte skakas från balkong eller fönster.
  • Föremål som stör trappstädningen eller hindrar framkomligheten får inte finnas i trappuppgångarna.
  • Hundar och katter får inte springa lösa på området. Plocka upp efter era djur!
  • Bilparkering på gården är förbjudet.
  • Håll källardörrar och entrédörrar stängda, även fönstren i trappuppgångarna ska vara stängda vintertid.
  • Paraboler eller TV-antenner får inte sättas upp på ytterväggarna.
  • Kör försiktigt inne på gårdarna då det vistas många småbarn och sikten är begränsad. Undvik i största mån att köra in i onödan.
  • En bil på gården kan ställa till stora problem för utryckningsfordon.

Extra information