Suppleanter

Kan ses som reserv ifall någon ledamot avgår. Suppleanter bör vara med på styrelsesammanträden.

Tänk på att om du som suppleant träder in som reserv för en ledamot har du samma ansvar som ledamoten. Du bör därför vara ordentligt påläst om du skall delta i något beslut.

Suppleanter bör få tillgång till sammanträdesprotokollen för att ha en chans att sätta sig in vad som behandlas. Suppleanter har samma tystnadsplikt som ledamöterna.

Filtrera
Visa # 
Namn Befattning Telefon Ort Status Land
Jonas Josefsson Suppleant
- Suppleant
Britt- Marie Arfara Suppleant
Carl-Anton Bengtsson Suppleant

Extra information