Reparationsfond

I avgiften för varje bostadsrätt avsätts en del i en inre reparationfond.

På varje avgiftsavi framgår hur mycket pengar som finns i inre reparationsfonden för din lägenhet.

Uttag ur reparationsfonden är möjligt för inre underhåll av lägenheten. Det vill säga renovering, vitvaror och fast inredning.
Det går inte att få ut pengar för möbler, resor eller dylikt.

För att få ut pengar ur fonden skriver du ut följande blankett och lämnar i brevlådan i källaren utanför styrelserummet på Granvägen 17.

Skriv även ner vad som har gjorts/köps och bifoga kvitto eller fakturakopia.

Ska ni göra större arbeten som låter mycket så lägg gärna en lapp till era grannar i trappan så att de vet vad som är på gång.

Hämta blanketten

Extra information