Nycklar

 

Nycklar till lägenheten

Till varje lägenhet hör 3 st lägenhetsnycklar.

Kopiering av nycklar

Om någon behöver kopiera nya nycklar till lägenheten skall styrelsen kontaktas för en nyckelrekvisition. Det går även att fylla i direkt på hemsidan, under "kontakt". Kostnaden för kopiering står medlemmen för.

Förlust av nyckel

Förlust av lägenhetsnyckel ska omgående efter upptäckt anmälas till styrelsen. Redogörelse ska lämnas över hur förlusten gått till och/eller har upptäckts. Bedömer styrelsen att risk för minskad säkerhet och/eller kommande skadegörelse kan ske pga förlusten, kan beslutas om att på medlemmens bekostnad ställa krav på utbyte eller omprogrammering av cylindrar på utsatta lägen med tillhörande nyproduktion av nycklar.

 

De som i nuläget har tillgång till huvudnycklar är

Ordförande Fredrik Nordenadler Ja
Vice ordförande Roland Olsson Ja
Catharina Blixt Jeppsson Nej
Ledamot Eva Åberg Ja
Bengt Åke Jarlebris Nej
Sandra Segerdahl Nej
Tonny Liljegren Nej
Emma Johnsson Nej
Suppleanter
Jonas Josefsson Nej
Britt-Marie Gross Arfaras Nej
Suppleant Carl-Anton Bengtsson Ja
Erland Torsson Nej
Riksbyggen
Riksbyggen Mikko Takkula Ja
Riksbyggen Markus Rimme Ja
Riksbyggen Kaj Rosén Ja
Riksbyggen Ingemar Nilsson Ja
Riksbyggen Jourgruppen Falkenberg Ja

Extra information