Nycklar

 

Nycklar till lägenheten

Till varje lägenhet hör 3 st lägenhetsnycklar.

Kopiering av nycklar

Om någon behöver kopiera nya nycklar till lägenheten skall Riksbyggen kontaktas för en nyckelrekvisition. Kostnaden för kopiering står medlemmen för.

Förlust av nyckel

Förlust av lägenhetsnyckel ska omgående efter upptäckt anmälas till Riksbyggen. Redogörelse ska lämnas över hur förlusten gått till och/eller har upptäckts. Bedömer man att risk för minskad säkerhet och/eller kommande skadegörelse kan ske pga förlusten, kan beslutas om att på medlemmens bekostnad ställa krav på utbyte eller omprogrammering av cylindrar på utsatta lägen med tillhörande nyproduktion av nycklar.

 

 

Extra information