Andahandsuthyrning

Upplåtelse av lägenheten i andra hand

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

De villkor föreningen har för andrahandsupplåtelse är följande:

1 Bostadsrättshavare ansöker om att få hyra ut sin lägenhet hos styrelsen som beviljar detta ett år i taget.

2 Hyresgästen ska vara en namngiven person och ska godkännas av styrelsen. Föreningen accepterar inte att man hyr ut till föreningar, företag eller myndigheter.

3 Finner föreningen att hyresgästerna som hyr i andra hand stör grannar och den allmänna ordningen är bostadsrättshavaren skyldig att avhysa sina hyresgäster snarast.

4 Om en bostadsrättshavare hyr ut i andra hand utan styrelsens tillåtelse har personen förverkat sin bostadsrätt  (föreningens stadgar §21).

 

Giltiga skäl  för andrahandsuthyrning är följande:

1 Arbete på annan ort  - beviljas 1 år i taget

2 Provboende med sambo - högst 1 år

3 Studier på annan ort – beviljas 1 år i taget

Även andra skäl kan godkännas av styrelsen men man måste ansöka om det och andrahandsuthyrningen beviljas  högst 1 år i taget.

 

Blanketter och övrig info kan fås hos Riksbyggen

Extra information